Letohrádek Mitrovských

Historie

Tajné schůzky svobodných zednářů
i první skleník na ananasy

Historie

Antonín Arnošt svobodný pán Mitrovský se narodil v roce 1735 v Banské Štiavnici. Dlouhá léta působil v armádě v mnoha hodnostech, naposledy jako generál, v roce 1766 se stal také c. a k. komořím. Jeho vojenská kariéra skončila v roce 1778, kdy při dělostřeleckém útoku přišel o nohu a byl předčasně penzionován. Po té přesídlil do Brna a hned v následujícím roce koupil usedlost se zahradou na Starém Brně, kde v letech 1779-94 vyrostla budova letohrádku se skvostnou zahradou, ohraničenou náhonem řeky Svratky. Antonín Arnošt se mimo jiné stal jedním z hlavních mecenášů brněnské univerzity a byl rovněž členem brněnské lóže Svobodných zednářů, kteří se zde také scházeli…

Architektura

Autorství projektu není jednoznačně určeno. Letohrádek je stavbou umělecky velmi kvalitní a vizuálně zajímavou. Půdorys budovy je pozdně barokní, osově komponovaný. Oválný ústřední sál je vyvýšen nad okolí a ukrývá iluzivní freskovou výzdobu, která vytváří dojem výhledu do exotické krajiny s bujnou vegetací, ale jsou v ní i velice nenápadně zakomponovány zednářské symboly. Autorem výmalby je pravděpodobně malíř Ignaz Mayer ml. (1763–1842), který pracoval na obdobných zakázkách na pernštejnském panství rodiny Mitrovských.

19. a 20. století

Předměstská vila, zasazená do okrasné zahrady, byla za hraběte Antonína Arnošta Mitrovského velmi proslulá zejména díky společenským slavnostem, kterých se zúčastnil například císař Napoleon I. a nebo císař František I.

Ve druhé polovině 19. století byla stavba zakoupena pro potřeby města. Pozbyla své renomé a sloužila pro lidové divadelní arény, bály a jiné zábavy. V roce 1883 zde vznikla školka, která objekt užívala až do 60. let 20. století. V té době byla zahrada zbavena svého ohrazení, zmenšena a upravena ve volný parčík, kam byla druhotně umístěna barokní plastika boha války Marta. Strženy byly jak zahradní stavby (skleník – oranžerie), tak budovy tvořící zázemí k letohrádku.

V letech 1979-87 se uskutečnila generální rekonstrukce objektu a následně byl letohrádek několik let využíván Muzeem města Brna.

Od konce roku 2007 slouží letohrádek znovu pro kulturní účely. Nájemcem objektu je soukromník.

Write to us

If we can help you with anything, please contact us.

Kontaktní údaje
  1. *
  2. *
  3. *
Zpráva