Letohrádek Mitrovských

Historie

Tajné schůzky svobodných zednářů i první skleník na ananasy

Historie

Antonín Arnošt svobodný pán Mitrovský se narodil v roce 1735 v Banské Štiavnici. Dlouhá léta působil v armádě v mnoha hodnostech, naposledy jako generál, v roce 1766 se stal také c. a k. komořím. Jeho vojenská kariéra skončila v roce 1778, kdy při dělostřeleckém útoku přišel o nohu a byl předčasně penzionován. Po té přesídlil do Brna a hned v následujícím roce koupil usedlost se zahradou na Starém Brně, kde v letech 1779-94 vyrostla budova letohrádku se skvostnou zahradou, ohraničenou náhonem řeky Svratky. Antonín Arnošt se mimo jiné stal jedním z hlavních mecenášů brněnské univerzity a byl rovněž členem brněnské lóže Svobodných zednářů, kteří se zde také scházeli…

Architektura

Autorství projektu není jednoznačně určeno. Letohrádek je stavbou umělecky velmi kvalitní a vizuálně zajímavou. Půdorys budovy je pozdně barokní, osově komponovaný. Oválný ústřední sál je vyvýšen nad okolí a ukrývá iluzivní freskovou výzdobu, která vytváří dojem výhledu do exotické krajiny s bujnou vegetací, ale jsou v ní i velice nenápadně zakomponovány zednářské symboly. Autorem výmalby je pravděpodobně malíř Ignaz Mayer ml. (1763–1842), který pracoval na obdobných zakázkách na pernštejnském panství rodiny Mitrovských.

19. a 20. století

Předměstská vila, zasazená do okrasné zahrady, byla za hraběte Antonína Arnošta Mitrovského velmi proslulá zejména díky společenským slavnostem, kterých se zúčastnil například císař Napoleon I. a nebo císař František I.

Ve druhé polovině 19. století byla stavba zakoupena pro potřeby města. Pozbyla své renomé a sloužila pro lidové divadelní arény, bály a jiné zábavy. V roce 1883 zde vznikla školka, která objekt užívala až do 60. let 20. století. V té době byla zahrada zbavena svého ohrazení, zmenšena a upravena ve volný parčík, kam byla druhotně umístěna barokní plastika boha války Marta. Strženy byly jak zahradní stavby (skleník – oranžerie), tak budovy tvořící zázemí k letohrádku.

V letech 1979-87 se uskutečnila generální rekonstrukce objektu a následně byl letohrádek několik let využíván Muzeem města Brna.

Od konce roku 2007 slouží letohrádek znovu pro kulturní účely. Nájemcem objektu je soukromník.

Napište nám

Pokud vám můžeme s čímkoliv pomoci, prosím kontaktujte nás.